Start

Proste:
-rozwiązania dla domu.
-rozwiązania dla automatyzacji.
-sterowanie na odległość.
IoT, Raspberry i inne Pi, Odroid, ESP8266, Arduino itp…