Instalacja Mosquitto MQTT brokera na xxxPi

Do testowania i wszelkich zabaw z MQTT potrzebny jest broker. Wybrałem Mosquitto….

mosquitto-logo-only

Instalacja jest bardzo prosta:

sudo apt-get install mosquitto mosquitto-clients

I już 😉

Plik konfiguracyjny mosquitto.conf znajdziemy w: /etc/mosquitto

Moja prosta konfiguracja:

port 1883
persistence true
persistence_location /var/lib/mosquitto/
log_dest none
allow_anonymous false
password_file /etc/mosquitto/password_m

Użytkownik anonimowy został wyłączony. Hasła dostępu jak i loginy przechowujemy teraz w: /etc/mosquitto/password_m w formie login:passwd

Po wprowadzeniu haseł w password_m trzeba je za-hashować poleceniem: mosquitto_passwd -U /etc/mosquitto/password_m

Po konfiguracji nie zapomnijmy zrestartować brokera: /etc/init.d/mosquitto restart

Mamy ustawiony i działający Mosquito MQTT broker 🙂

komar